ZONAKATZEA

LANDA-EREMUEN KARAKTERIZAZIOA

Euskadiko landa-eremuen karakterizazioa deritzon tresna oso lanabes eraginkor bilakatu zaigu Euskadiko landa-eremuei eragiten dieten laguntza-politikak eta -programak diseinatzeko eta aplikatzeko. Horri esker, landa-eremuak identifikatu dira, besteak beste, biztanleriari, nekazaritza-jarduerari eta biztanleria-dentsitateari lotutako parametroetan oinarrituta. LEADER programan jasotako neurri guztiek aintzat hartzen dute udal-erakundeen kalteberatasun-maila eta, lehentasunez, ahulenei laguntzen diete alderdi horri erreparaturik. Kontsultatu zure udal-erakundeak daukan kalteberatasun-maila GeoEuskadi-n, honako geruza hauek hautatuz: Geruzen zerrenda:
  1. Nekazaritza.
  2. Landa-eremuen karakterizazioa.
  3. Sustapen eta dibertsifikazio ekonomikoa.
Gogoratu LEADER eremuak “Arreta Bereziko Eremu” (V1) gisa sailkatutako udalerriak eta V2, V3 eta V4 epigrafeetan sailkatutako landa-erakundeak aintzat hartzen dituela. Beraz, azken kasu horretan (V4), hiri-erakundeen landa-eremuak kanpoan geratzen dira.