ZONAKATZEA

ZONAKATZE MAPA

Euskadiko LGP Landa Garapenerako Programa 2015-2020 agirian, EAEko landa eremu behartsuenak bereizten dira, landa eremu bakoitzaren tokiko testuingurua, testuinguru sozioekonomikoa eta ingurumen testuingurua kontuan hartuta. Zona horiek 1, 2 eta 3ko landa maila duten udalerriak dira eta LEADER Programako jarduera eremu.

MENDINET lanean ari da zona horiek modu jasangarrian garatu daitezen; horretarako, zona guztiak estrategia batean sartzen ditu, haien artean sinergiak sor daitezen.

UDALERRIAK

Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu EAEko landa eremuen 2015-2020 zonakatzeari buruzko bisore kartografikoan, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzaren web orrian.