Pribatutasun Politika

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

landa-garapenerako programan sartuta dauden LEADER landa-garapenerako estrategien kudeaketari buruzko eskumena kudeatzeko; jarraian gure zerbitzuetan datuen babeserako daukagun politikaren informazioa duzu, Datu Pertsonalen Babesari buruzko EB 2016/679 Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Legean ezarritakoa betetzeko

Informazio-politika bakoitzaren gainean klik eginda, antolakuntzak datu pertsonalez egiten duen kudeaketaren informazio zehatza lortuko duzu euskal sektore turistikoaren sustapen-arloan, baita barne-kudeaketa ere.

Arduraduna. Nor da zure datuen arduraduna?

MENDINET
IFK: G01341718
Helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
Telefonoa: 945 410 309
e-posta: mendinet@mendinet.eus

Helburua. Zertarako erabiliko ditugu zure datuak?

Partaidetzazko Toki Garapeneko Estrategian (Leader ikuspegia) finkatutako helburuak betetzeko laguntzak kudeatzea, bereziki honako neurri hauek:

  • Ekintzailetzari eta ekintzailetza korporatiboari lotutako neurriak.
  • Nekazaritzakoak ez diren enpresetan eta nekazaritza dibertsifikatzeko inbertsioak egiteko laguntza-neurria.
  • Besteren konturako kontratazio-neurria.
  • Espazioak egokitzeko neurria.

Legitimazioa. Zein da zure datuen tratamendua egiteko legitimazioa?

Europako Batzordearen 1407/2013 Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa.

Hartzaileak. Zein inguruabarretan jakinaraziko dizkiogu besteri zure datuak?

Datu pertsonalak Euskal Autonomia Erkidegoko beste organo batzuei, Nekazaritza eta Arrantzako Estatistika Ofizialen Zerbitzuari (SEAS), erakunde ordaintzaileari, HAZI Fundazioari eta landa-garapeneko agenteei jakinaraziko zaizkie, bai eta hirugarren pertsona edo erakundeei ere, baldin eta legez ezarritako betebeharrak betetzeko edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko beharrezkoa bada.

Nazioarteko eskualdatzeak. Zein kasutan egingo ditugu?

Datuen kudeaketak ez dakar datuen eskualdazterik egiteko beharrik nazioartean.

Datuak gordetzea. Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak 15 urteko aldian gordeko dira.

Eskubideak. Zer eskubide daukazu datuak ematen dizkiguzunean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET norberari buruzko datu pertsonalen tratamendua egiten ari den jakiteko.
Zehazki, eragindakoek datu pertsonalak eskuratzeko eta datu okerrak zuzendu daitezen eskatzeko eskubidea dute, edo, hala badagokio, ezaba daitezen eskatzeko eskubidea, besteak beste, datuak bildu zirenean bete beharreko helburuetarako beharrezkoak ez direnean.
Tratamendua interes publikorik edo botere publikoen interes publikorik erabiltzean oinarritzen bada, edo tratamendua interes legitimoan oinarritzen bada, interesdunak bere datu pertsonalen tratamendua aurkaratu ahalko du. Kasu horretan, erakundeak datuak tratatzeari utziko dio, nahitaezko arrazoi legitimoen ziozkoa denean izan ezik, edo balizko erreklamazioak egikaritu nahiz horien defentsan aritu behar denean izan ezik.
Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, erreklamazioak egikaritzeko edo horien defentsan aritzeko baino ez ditugu gordeko.
Interesdunak bere eskubideak erabili ahalko ditu eskaera datuen arduraduna identifikatzeko atalean adierazi den posta helbidera edo helbide elektronikora bidalita. Horretarako, gure pribatutasun-atarian eskaintzen den eskaera-inprimakia balia dezake.
Bestalde, erreklamazioa aurkez daiteke Datuak Babesteko Euskal Bulegoan, bereziki, interesdunak bere eskubideak baliatzean gogobeterik geratu ez bada, bulego horren webgunean adierazitako posta-helbidean edo helbide elektronikoan.

Segurtasuna

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinak (segurtasun-neurriei buruzkoak) araututakoekin.

Arduraduna. Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

Xedea. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

MENDINETen plaza hutsak betetzeko hautaketa-prozesuen kudeaketarako.

Legitimazioa. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Baimena: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) artikulua.

Hartzaileak. Zein kasutan jakinarazten ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarren pertsonei edo erakundeei emango, legez ezarritako betebeharrak betetzeko edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko ez bada.

Nazioarteko transferentziak Zein kasutan egiten dira?

Datuak kudeatzeak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentzia egiten denik.

Gordetzea. Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Hautaketa-prozesuek eta lan-poltsak irauten duten arte gordeko dira datu pertsonalak, lan poltsa bi urtez behin eguneratzeari edo interesdunak adierazitako bajari kalterik egin gabe.

Eskubideak. Zein eskubide dituzu zure datuak guri ematean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote den jakiteko.
Zehatz esateko, eskubidea dute euren datu pertsonaletarako sarbidea izateko; horrez gain, datu okerrak zuzentzeko eskatu ahalko dute, edo, hala badagokio, horiek ezabatzeko, besteak beste datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak bilketaren xedeetarako.

Datuen tratamendurako pertsonaren baimena lortu beharra egonez gero, honek baimena indargabetu egin dezake, baina ez du eraginik izango indargabetzearen aurretik egindako tratamenduan.
Inguruabar zehatzetan, interesdunek euren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak aurkeztu edo babesteko gordeko ditugu.
Interesdunak bere eskubideak erabili ditzake eta eskaria bidali dezake arduraduna identifikatzeko atalean ageri den posta-helbidera edo helbide elektronikora; gure pribatutasun-atarian eskaria egiteko inprimaki-eredu bat dago.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkez dezakezu, bereziki zure eskubideen erabileran asebete ez bazara, Bulegoaren webgunean ageri den posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa erabiliz.

Segurtasuna

Datuen isilpeko tratamendua egingo da eta neurri tekniko eta segurtasuneko antolakuntza neurri egokiak erabiliko dira, datuok aldatu, galdu eta tratatu ez daitezen eta datuotan baimenik gabe sartu ez daitezen.

Arduraduna. Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

Xedea. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Komunikaziorako bide fisiko edo elektroniko zenbait erabiliz MENDINETekin harremanetan jartzen diren pertsonen komunikazioa kudeatzeko, kontsulta orokorren berri eman ahal izateko.

Legitimazioa. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interes legitimoa: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikulua

Hartzaileak. Zein kasutan jakinarazten ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarren pertsonei edo erakundeei emango, legez ezarritako betebeharrak betetzeko edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko ez bada.

Nazioarteko transferentziak. Zein kasutan egiten dira?

Datuak kudeatzeak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentzia egiten denik.

Gordetzea. Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Pertsonak hasitako eskaria artatu arte behar den denboran gordeko dira datu pertsonalak, ondoren sarbide mugatuko blokeora igaroko dira eta urtebetez hor mantenduko dira; epe hori igarotakoan, ezabatu egingo dira.

Eskubideak. Zein eskubide dituzu zure datuak guri ematean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote den jakiteko.
Zehatz esateko, eskubidea dute euren datu pertsonaletarako sarbidea izateko; horrez gain, datu okerrak zuzentzeko eskatu ahalko dute, edo, hala badagokio, horiek ezabatzeko, besteak beste datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak bilketaren xedeetarako.

Datuen tratamendua interes publiko batean edo botere publikoetan oinarritzen bada, baita legezko interesean oinarritzen bada ere, pertsonak bere datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin dezake. Kasu horretan, MENDINETek datuak tratatzeari utziko dio, lege arrazoiengatik izan ezik, edo erreklamazioak aurkezteko edo horien aurrean babesteko.

Inguruabar zehatzetan, interesdunek euren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak aurkeztu edo babesteko gordeko dira.
Interesdunak bere eskubideak erabili ditzake eta eskaria bidali dezake arduradunaren atalean ageri den posta-helbidera edo helbide elektronikora; gure pribatutasun-atarian eskaria egiteko inprimaki-eredu bat dago.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkez dezakezu, bereziki zure eskubideen erabileran asebete ez bazara, Bulegoaren webgunean ageri den posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa erabiliz.

Segurtasuna

Datuen isilpeko tratamendua egingo da eta neurri tekniko eta segurtasuneko antolakuntza neurri egokiak erabiliko dira, datuok aldatu, galdu eta tratatu ez daitezen eta datuotan baimenik gabe sartu ez daitezen.

Arduraduna. Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

Xedea. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

MENDINETen proiektuak aurkezteko antolatutako urruneko ekitaldiak eta jardunaldiak kudeatzeko.
Ekitaldiaren ondorioz lortutako ikus-entzunezko materiala bildu eta hedatzeko.

Legitimazioa. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Ekitaldira inbitatzeko interes legitimoa: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikulua
Irudiak bildu eta hedatzeko baimena: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) artikulua

Hartzaileak Zein kasutan jakinarazten ditugu zure datuak?

Ikus-entzunezko materiala hedatuz gero MENDINETen euskarri fisiko edo elektronikoen bidez.
Legez ezarritako betebeharrak betetzeko beharrezko beste lagapen batzuk edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko.

Nazioarteko transferentziak Zein kasutan egiten dira?

Datuak kudeatzeak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentzia egiten denik.

Gordetzea. Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Ekitaldia amaitu arte gordeko dira datu pertsonalak, amaitutakoan blokeora igaroko dira eta ezarri daitekeen berariazko araudiak finkatutako aldian egongo dira blokeoan, baita kudeaketa orokorraren ondoriozko erantzukizunek eskatutako aldian ere eta datu pertsonalen ondoriozkoan, bereziki.
Ikus-entzunezko materiala egin eta hedatzeko datuen tratamenduari dagokionez, pertsonak formulatuko duen indargabetzera arte kudeatuko dira, ikus-entzunezko materialak egin eta hedatzeari buruzko edukiak deuseztatu edo eguneratzeko antolakuntzak duen ahalari kalterik egin gabe.

Eskubideak. Zein eskubide dituzu zure datuak guri ematean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote den jakiteko.
Zehatz esateko, eskubidea dute euren datu pertsonaletarako sarbidea izateko; horrez gain, datu okerrak zuzentzeko eskatu ahalko dute, edo, hala badagokio, horiek ezabatzeko, besteak beste datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak bilketaren xedeetarako.

Datuen tratamendurako pertsonaren baimena lortu beharra egonez gero, honek baimena indargabetu egin dezake, baina ez du eraginik izango indargabetzearen aurretik egindako tratamenduan.
Inguruabar zehatzetan, interesdunek euren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak aurkeztu edo babesteko gordeko dira.

Interesdunak bere eskubideak erabili ditzake eta eskaria bidali arduraduna identifikatzeko atalean ageri den posta-helbidera edo helbide elektronikora; gure pribatutasun atarian eskaria egiteko inprimaki-eredu bat dago.

Datuak Babesteko Bulegoan erreklamazioa aurkez dezakezu, bereziki zure eskubideen erabileran asebete ez bazara, Bulegoaren webgunean ageri den posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa erabiliz.

Segurtasuna

Datuen isilpeko tratamendua egingo da eta neurri tekniko eta segurtasuneko antolakuntza neurri egokiak erabiliko dira, datuok aldatu, galdu eta tratatu ez daitezen eta datuotan baimenik gabe sartu ez daitezen.

Arduraduna. Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

Xedea. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Komunikazioaren kudeaketarako MENDINETen interesekoak izan eta sektore publikoarekin eta pribatuarekin zerikusia duten pertsonekin.
Merkataritza-harremanaren kudeaketarako pertsona autonomoekin eta antolakuntzarako zerbitzuak hornitzen dituzten enpresetako ordezkariekin eta haiekin lotura duten langileekin.

Legitimazioa. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Interes legitimoa: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f) artikulua

Hartzaileak. Zein kasutan jakinarazten ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarren pertsonei edo erakundeei emango, legez ezarritako betebeharrak betetzeko edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko ez bada.

Nazioarteko transferentziak Zein kasutan egiten dira?

Datuak kudeatzeak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentzia egiten denik.

Gordetzea. Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak gordeko dira pertsona interesdunak aurka egin arte edo baja eman arte datuen tratamendutik, baita kargu publikoan edo erakunde publiko eta pribatuen ordezkaritzan edo horiei lotuan edo erreferentzia egiten dietenetan aldaketaren bat egon arte ere.

Eskubideak. Zein eskubide dituzu zure datuak guri ematean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote den jakiteko.
Zehatz esateko, eskubidea dute euren datu pertsonaletarako sarbidea izateko; horrez gain, datu okerrak zuzentzeko eskatu ahalko dute, edo, hala badagokio, horiek ezabatzeko, besteak beste datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak bilketaren xedeetarako.

Inguruabar zehatzetan, interesdunek euren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak aurkeztu edo babesteko gordeko dira.
Datuen tratamendua interes publiko batean edo botere publikoetan oinarritzen bada, baita legezko interesean oinarritzen bada ere, pertsonak bere datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin dezake. Kasu horretan, erakundeak datuak tratatzeari utziko dio, lege-arrazoiengatik izan ezik, edo erreklamazioak aurkezteko edo horien aurrean babesteko.

Interesdunak bere eskubideak erabili ditzake eta eskaria bidali dezake arduraduna identifikatzeko atalean ageri den posta-helbidera edo helbide elektronikora; gure pribatutasun atarian eskaria egiteko inprimaki-eredu bat dago.

Datuak Babesteko Bulegoan erreklamazioa aurkez dezakezu, bereziki zure eskubideen erabileran asebete ez bazara, Bulegoaren webgunean ageri den posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa erabiliz.

Segurtasuna

Datuen isilpeko tratamendua egingo da eta neurri tekniko eta segurtasuneko antolakuntza neurri egokiak erabiliko dira, datuok aldatu, galdu eta tratatu ez daitezen eta datuotan baimenik gabe sartu ez daitezen.

Arduraduna Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

Xedea Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Bere datu pertsonalen tratamenduari buruzko eskubideak erabiltzeko pertsonak planteatutako eskariak kudeatzeko eta ebazteko.

Legitimazioa. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Legezko betebeharraren betearazpena: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikulua.

Hartzaileak. Zein kasutan jakinarazten ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarren pertsonei edo erakundeei emango, legez ezarritako betebeharrak betetzeko edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko ez bada.

Nazioarteko. transferentziak Zein kasutan egiten dira?

Datuak kudeatzeak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentzia egiten denik.

Gordetzea. Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko eskubide bat eskatzen denetik sortutako datu pertsonalak prozesua amaitu eta artxibatu arte hartuko dira kontuan; une horretatik aurrera blokeatu eta sarbide mugatua izango dute eta egoera horretan mantenduko dira gehienez ere hiru urtez, kudeaketa orokorraren arloan eta datu pertsonalenean bereziki gehieneko epea hori baita.

Eskubideak. Zein eskubide dituzu zure datuak guri ematean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote den jakiteko.
Zehatz esateko, eskubidea dute euren datu pertsonaletarako sarbidea izateko; horrez gain, datu okerrak zuzentzeko eskatu ahalko dute, edo, hala badagokio, horiek ezabatzeko, besteak beste datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak bilketaren xedeetarako.

Inguruabar zehatzetan, interesdunek euren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak aurkeztu edo babesteko gordeko dira.
Interesdunak bere eskubideak erabili ditzake eta eskaria bidali dezake arduraduna identifikatzeko atalean ageri den posta-helbidera edo helbide elektronikora; gure pribatutasun atarian eskaria egiteko inprimaki-eredu bat dago.

Datuak Babesteko Bulegoan erreklamazioa aurkez dezakezu, bereziki zure eskubideen erabileran asebete ez bazara, Bulegoaren webgunean ageri den posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa erabiliz.

Segurtasuna

Datuen isilpeko tratamendua egingo da eta neurri tekniko eta segurtasuneko antolakuntza neurri egokiak erabiliko dira, datuok aldatu, galdu eta tratatu ez daitezen eta datuotan baimenik gabe sartu ez daitezen.

ESKUBIDEAK ERABILTZEKO INPRIMAKIA

Ponemos a disposición de la ciudadanía la solicitud para el ejercicio de derechos facilitada en el siguiente formulario.

DESKARGATU IMPRIMAKIA

Arduraduna. Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

MENDINET, LANDA EREMUEN GARAPENAREN AURRERAPENERAKO ELKARTEA
Posta-helbidea: Granja Modelo z/g. 01192 Arkauti (Araba)
IFK: G01341718
Telefonoa: 945 410 309
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org

Xedea. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Datuen babeseko segurtasun-arrakalei buruzko prozesuen kudeaketarako, pertsonengan izan dezakeen eragin potentzialaren izaera, ondorioen larritasuna eta hartutako neurriak zehazteko.

Legitimazioa. Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

Legezko betebeharraren betearazpena: Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) artikulua.

Hartzaileak. Zein kasutan jakinarazten ditugu zure datuak?

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarren pertsonei edo erakundeei emango, legez ezarritako betebeharrak betetzeko edo kanpoko hornitzaileen bidez zerbitzuari euskarria emateko ez bada.

Nazioarteko transferentziak. Zein kasutan egiten dira?

Datuak kudeatzeak ez du esan nahi datu horien nazioarteko transferentzia egiten denik.

Gordetzea. Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Segurtasun-arrakalen kudeaketari buruzko datu pertsonalak prozesua artxibatu arte gordeko dira, eta prozesu horretan sartuko da, dagokionean, Datuen Babeserako Agentzian eta/edo erreklamazioenean eragindako prozedura. Prozesua amaitutakoan, sarbide mugatuko blokeora igaroko dira kudeaketa orokorraren ondoriozko erantzukizunek eskatutako aldia eta datu pertsonalen ondoriozkoa, bereziki, preskribatu arte.

Eskubideak. Zein eskubide dituzu zure datuak guri ematean?

Interesdunek eskubidea dute MENDINET dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote den jakiteko.
Zehatz esateko, eskubidea dute euren datu pertsonaletarako sarbidea izateko; horrez gain, datu okerrak zuzentzeko eskatu ahalko dute, edo, hala badagokio, horiek ezabatzeko, besteak beste datuak dagoeneko ez direnean beharrezkoak xedeetarako.

Inguruabar zehatzetan, interesdunek euren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, soilik erreklamazioak aurkeztu edo babesteko gordeko dira.
Interesdunak bere eskubideak erabili ditzake eta eskaria bidali dezake arduraduna identifikatzeko atalean ageri den posta-helbidera edo helbide elektronikora; gure pribatutasun atarian eskaria egiteko inprimaki-eredu bat dago.

Datuak Babesteko Bulegoan erreklamazioa aurkez dezakezu, bereziki zure eskubideen erabileran asebete ez bazara, Bulegoaren webgunean ageri den posta-helbidea eta/edo helbide elektronikoa erabiliz.

Segurtasuna

Datuen isilpeko tratamendua egingo da eta neurri tekniko eta segurtasuneko antolakuntza neurri egokiak erabiliko dira, datuok aldatu, galdu eta tratatu ez daitezen eta datuotan baimenik gabe sartu ez daitezen.