LEADER
laguntzak

HELBURUA

LEADER programaren helburu orokorra da Euskadiko LEADER zonen ekonomia garapena ahalbidetzea. Horretarako, ekintza plan bat prestatu da, jardunbide hauek izango dituen plana hain zuzen:

LEADER LAGUNTZEN LERROAK

Laguntza hauek dira LEADER zonetan dauden udalerrietako ekonomia sustatzeko, garatzeko eta dibertsifikatzeko; Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Azpiegitura sailburuaren aginduaren bidez argitaratzen dira; eta MENDINETen LEADER estrategia 2016-2020 ekimenaren babesean ematen dira. Hona hemen laguntzak:

 • Ekintzailetzarako laguntzak. Neurri hau da nekazaritzako jarduerak nekazaritzakoak ez diren jardueretara dibertsifikatzeko ekimenei hasierako laguntza emateko, eta baita nekazaritzakoak ez diren enpresa ekimenei martxan jartzen laguntzeko ere.
 • Inbertsioak enpresetan eta nekazaritzako dibertsifikazioa. Neurri hau da bigarren eta hirugarren sektoreetako mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak sortzeko, handitzeko eta modernizatzeko, edozein dela ere enpresen tipologia.
 • Besteren konturako kontratazioak. Neurri hau da langabezian dauden pertsonak besteren kontura kontratatzen laguntzeko, beren jarduera dibertsifikatzen duten ustiategietan eta mikroenpresetan eta enpresa txiki eta ertainetan; langile autonomoek ere jaso ahal izango dute laguntza hau, pertsonala kontratatzen badute.
 • Inbertsioak herrietako oinarrizko zerbitzuetarako azpiegituretan eta herriak berritzeko. Neurri hau da landa eremuek sozioekonomikoki eta ingurumen aldetik garatzeko. Jarduketa hauek sartzen dira:
  • Energia berriztagarriak, energi aurrezpena, biomasa eta district heating.
  • Oinarrizko zerbitzuak: ura, saneamendua, argindarra eta gasa.
  • Industrialde txikiak eta lokalak prestatzea, horietan enpresa ekimenak inplementatu daitezen.
  • Turismoari lotutako azpiegiturak.
  • Zerbitzuetarako eraikinak eta lokalak: zentro sozialak, kulturalak…
  • Herrietako herriguneak egokitzea.
 • Etxebizitza. Neurri hau da LEADER zonetan bizi diren pertsonei beren aurreneko etxebizitza eskuratzeko aukera emateko; beste zona batzuetakoak izan arren, landa eremuetara bizitzera etorriko liratekeenek ere jaso ahal izango dute laguntza hau.

LANKIDETZA PROIEKTUAK

Laguntza bat izango dute toki ekintzako taldearen eta beste eskualde batzuen artean lankidetza proiektuak prestatzeko eta inplementatzeko ekimenek, proiektuak lurraldeen artekoak izan nahiz nazioz gaindikoak izan.

TALDEAREN KUDEAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA

MENDINETek urtero-urtero laguntza bat jasotzen du, tokiko partaidetzan oinarritutako bere garapenerako estrategiak ekartzen dizkion gastuei aurre egiteko. Ikus hitzarmena.