Zonakatzea

LEADER laguntzen jardun eremua

More Info

LEADER

LEADER laguntzak

More Info

Proiektu nabarmenak

LEADER bidez lagundutako proiektuak

More Info

MENDINET DATUETAN

2016-2020 urteetako programazioari dagozkion datuak

Laguntza jaso duten proiektuak

EU proyectos privados

Pribatuak

EU proyectos publicos

Publikoak

Inbertsioak proiektuetan

EU inversion privada

Pribatuak

EU inversion publica

Publikoak

Sortutako enpresak

EU empresas mujeres

Emakume

eu empresas hombres

Gizon

Sortutako lanpostuak

EU Trabajo mujeres

Emakume

EU Trabajo hombres

Gizon

ENTITATE ELKARTUAK

Ezagutu zure eskualdeko Landa Garapeneko Elkartea