¿Qué es MENDINET?

Es el Grupo de Acción Local responsable de la gestión de las ayudas LEADER en Euskadi durante el periodo 2007 – 2013. Está formado por las 18 Asociaciones de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Euskadi junto a la Fundación HAZI.

El objetivo general del Programa LEADER 2007 – 2013 de MENDINET ha consistido en favorecer el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales LEADER de Euskadi a fin de promover el mantenimiento de la población rural, ampliando la base poblacional y territorial de actuación en el fomento de oportunidades de empleo y la dotación de equipamientos y servicios para mejorar su calidad de vida. Todo ello mediante una estrategia innovadora, de desarrollo sostenible integrado y de calidad basado en el enfoque ascendente, característico de LEADER.

Recientemente la Comisión Europea ha aprobado el PDR 2014 – 2020 del Gobierno Vasco, que prevé la aplicación de LEADER para esta nueva etapa. MENDINET está actualmente en fase de diseño y preparación de su estrategia con el fin de presentar su candidatura a la próxima convocatoria de selección de Grupos de Acción Local.

Asimismo estamos procediendo a reformar nuestra página web, por lo que les rogamos disculpen las molestias ocasionadas. Pueden seguir contactando con nosotros en:

Zer da MENDINET?

Euskadin 2007-2013 epean LEADER dirulaguntzak kudeatzen dituen Toki Ekintzako Talde arduraduna da. MENDINET Euskal Autonomia Erkidegoko 18 Landa Garapenerako Elkarteek eta HAZI Fundazio publikoak osatzen dute.

MENDINETeko LEADER 2007 - 2013 programaren helburu orokorra EAEko LEADER landa eremuen garapen sozioekonomikoa bultzatzea da eta horrela landa-eremuetako biztanleria mantendu. Helburu hori lortzeko, enplegu-aukerak sustatu nahi izan dira eta ekipamenduak eta zerbitzuak hornitu, landa-eremuko biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko. Estrategia berritzaile bat erabili da, garapen iraunkor bateratu baten oinarrituta eta kalitatezkoa, LEADER bereizten duen goranzko ikusmoldearen printzipioa erabiliz.

Duela gutxi, Europar Batzordeak Eusko Jaurlaritzaren 2014 - 2020 LGPa onartu du eta dokumentu horrek LEADERRen aplikazioa garai berri honetarako aurreikusten du. Gaur egun, MENDINET bere estrategiaren diseinua eta prestakuntza lantzen ari da, bere hautagaitza datorren Toki Ekintzako Talde aukeratzeko deialdiara aurkezteko asmoz.

Hori dela eta, gure web orria berrizten ari gara. Beraz, barkatu sortutako eragozpenengatik. Gurekin kontaktuan jarrai dezakezue: